Mini-grantul în valoare de 5.000 lei a fost oferit de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile  (www.fdsc.ro) cu sprijinul E-Distribuție Muntenia.

Achiziționarea unui laptop performant pentru Atelierul de Personalizări Obiecte & Magazinul online ” Cadouri din Cluj” prin care ne dorim :

  • eficientizarea activității acestui atelier și totodată oferirea unui cadru ce favorizează învațarea, munca și valorizare a abilităților beneficiarilor noștri;
  • creșterea vizibilității și toleranței beneficiarilor în comunitate prin comercializarea produselor realizate de către ei prin magazinul nostru on-line ”Cadouri din Cluj” ;
  • susținerea unei activități de economie socială capabilă să contribuie la susținerea  serviciilor gratuite oferite de APAHNP pe termen lung.
  • dezvoltarea permanentă a unor metode  de combatere a excluziunii sociale, de promovare a unei  imagini pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Achiziționarea unui laptop performant pentru managementul organizației prin care ne dorim  deservirea nevoilor unui grup vulnerabil, neacoperite de comunitate și  implicit creșterea calității vieții beneficiarilor noștri și a familiilor acestora.
Serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale sunt insuficiente, ducând la creșterea exponențială a riscului de excluziune socială: degradare umană, vagabondaj ,potențiale victime ale traficului de persoane și a rețelelor de cerșetorie,etc.